Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên bắt đầu nhận đề tài sơ tuyển

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thông báo bắt đầu nhận hồ sơ đề tài cho Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 1 năm 2018.

Chủ nhiệm đề tài tham gia theo hình thức cá nhân. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Chọn lựa hồ sơ tham gia Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên các năm trước.

Nội dung nghiên cứu chuyên môn khuyến khích tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược ứng dụng cho con người, thú y, thủy sản, thực vật, thực phẩm: Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ test nhanh các test sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh trong chẩn đoán bệnh;

Nghiên cứu phát triển các quy trình công nghệ ứng dụng các kỹ thuật mới của sinh học phân tử: lai phân tử (Microarray, macroarray…), Biochip (Nanowire, QCM- Quatz Crystal Microbalance…); Nghiên cứu các kỹ thuật phát triển từ kỹ thuật PCR, Realtime PCR (không chấp nhận các đề tài ứng dụng các kỹ thuật PCR, Real time PCR truyền thống); Nghiên cứu phát triển các quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất thuốc sinh học, thực phẩm chức năng.

Ngoài ra, các đề tài mang tính xã hội như: Nghiên cứu một số vấn đề phục vụ cho công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh thiếu nhi thành phố; Khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;  

Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị; Nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị; cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn; Nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo;

Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi; Vận động thanh niên nâng cao nhận thức và khả năng thực hành pháp luật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố; Nghiên cứu các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng đô thị thông minh cũng được đầu tư nghiên cứu.

Mỗi cá nhân không được đồng thời làm chủ nhiệm quá 2 đề tài trong cùng một năm. Mỗi đề tài được đăng ký thêm tối đa 1 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài.

Kinh phí cấp cho mỗi đề tài khoảng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á.

Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển từ nay đến hết ngày 15/3/2018 tại Phòng Quản lý Khoa học và Dự án – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1.

H.Đ

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn: ictnews.vn